Kadra



   

  Kadra pedagogiczna:

  Beata Kołodziej - dyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny

  Małgorzata Rambau - Pasieka - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, logopeda, wychowawca grupy "Pszczółki"

  Dorota Wyroba - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy "Motylki"

  Maria Badecka - nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, wychowawca grupy "Biedronki"

  Sabina Bryczek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka mniejszości narodowej niemieckiej

  Joanna Kupczyk - nauczyciel wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela, nauczyciel religii

  Agnieszka Zakrzewska - Kubów - nauczyciel języka angielskiego