Ramowy rozkład dnia

   

  Harmonogram dnia w Przedszkolu Publicznym w Starych Siołkowicach

  rok szkolny 2021/2022

   

   

  6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Działania niekierowane służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo – gospodarcze.

  8:00 – 8:30 – Ćwiczenia i zabawy poranne, wprowadzenie dzieci w tematykę dnia. Przygotowanie do śniadania.

  8:30 – 9:00ŚNIADANIE, wietrzenie sal dydaktycznych.

  9:00 – 11:45 – Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego: zajęcia kierowane: rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

  Zajęcia językowe: język obcy nowożytny – j. angielski grupa „Biedronki”, „ Pszczółki”, „Motylki” (czwartek 9:00 – 10:15, piątek 8:00 – 9:15), język mniejszości narodowej niemieckiej grupa „ Pszczółki”, „ Motylki ” (poniedziałek 9:00 – 11:00, wtorek 11:30 – 12:30, środa 8:00 – 8:30, 11:30 – 12:30, piątek 9:00 – 9:30, 11:00 – 13:00)

  Spacery, zabawy i gry na świeżym powietrzu, wietrzenie sal dydaktycznych. Obserwacje przyrodnicze tworzące pole doświadczeń rozwojowych i eksperymentalnych, wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, utrwalanie zdobytej wiedzy, prace porządkowe w ogrodzie i sali.

  11:45 – 12:30OBIAD, wietrzenie sal dydaktycznych.

  12:30 – 14:00 – Czynności samoobsługowe i higieniczne, leżakowanie : bajkoterapia, muzykoterapia – grupa „Biedronki”. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Relaksacja – odpoczynek przy muzyce lub bajkach. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej indywidualnie i w zespołach. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym główny temat zajęć, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, w kącikach zainteresowań.

  Zajęcia dodatkowe: religia grupa „Motylki” (wtorek, środa 13:00 – 13:30)

  14:00 – 14:30PODWIECZOREK, wietrzenie sal dydaktycznych. Czynności porządkowe i samoobsługowe.

  14:30 – 16:00 – Zajęcia niekierowane w stałych i czasowych kącikach zainteresowań, zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci. Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka ( taniec, muzyka, rysunek, teatr, itp.). Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci, wietrzenie wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.






  deklaracja dostępności | polityka prywatności

  Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2022 Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach Projekt i wykonanie WEBSONAL