REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STARYCH SIOŁKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 (zobacz więcej)

Ramowy rozkład dnia

   

  Harmonogram dnia w Przedszkolu Publicznym w Starych Siołkowicach

  rok szkolny 2022/2023

  6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Działania niekierowane służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo – gospodarcze. Przygotowanie do śniadania.

  8:00 – 8:30 - Ćwiczenia i zabawy poranne, wprowadzenie dzieci w tematykę dnia.

  8:30 – 9:00ŚNIADANIE grupa „Biedronki”, „Żabki”, „Pszczółki” i „Motylki”,  wietrzenie sal dydaktycznych.

  9:00 – 11:45 – Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego: zajęcia kierowane: rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

  Zajęcia językowe: język obcy nowożytny, j. angielski - grupa „Pszczółki”, „Motylki” (czwartek 9:00 – 10:00), grupa „ Biedronki”, „Żabki”, „Pszczółki”, „Motylki” (piątek 8:00 – 10:00),

  język mniejszości narodowej niemieckiej - grupa „Pszczółki”, „Motylki ” (poniedziałek, wtorek 11:00 – 13:00, grupa „Motylki” (środa 8:00-8:30 i 12:30-13:00), grupa „Biedronki” (poniedziałek, wtorek 8:00-8:15 i 10:30-10:45), grupa „Żabki” (poniedziałek, wtorek 8:15-8:30 i 10:45-11:00)

  Spacery, zabawy i gry na świeżym powietrzu, wietrzenie sal dydaktycznych. Obserwacje przyrodnicze tworzące pole doświadczeń rozwojowych i eksperymentalnych, wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, utrwalanie zdobytej wiedzy, prace porządkowe w ogrodzie i sali.

  11:30 – 12:00OBIAD (grupa „Biedronki”), wietrzenie sali dydaktycznej.

  12:00 – 12:30 - Czynności samoobsługowe i higieniczne, leżakowanie: bajkoterapia, muzykoterapia – grupa „Biedronki”.

  12:00 – 12:30 – OBIAD (grupa „Żabki”, „Pszczółki” i „Motylki”), wietrzenie sal dydaktycznych.

  12:30 – 14:00 – Doskonalenie czynności samoobsługowych. Relaksacja – odpoczynek przy muzyce lub bajkach. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej indywidualnie i w zespołach. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym główny temat zajęć, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, w kącikach zainteresowań.

  Zajęcia dodatkowe: religia grupa „Motylki” (poniedziałek, wtorek 13:00-13:30)

  14:00 – 14:30PODWIECZOREK, wietrzenie sal dydaktycznych. Czynności porządkowe i samoobsługowe.

  14:30 – 16:00 – Zajęcia niekierowane w stałych i czasowych kącikach zainteresowań, zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci. Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka (taniec, muzyka, rysunek, teatr, itp.). Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci. Wietrzenie wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.


  deklaracja dostępności | polityka prywatności

  Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2023 Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach Projekt i wykonanie WEBSONAL