REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STARYCH SIOŁKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 (zobacz więcej)

Ramowy rozkład dnia

  Harmonogram dnia w Przedszkolu Publicznym w Starych Siołkowicach

  rok szkolny 2023/2024

   

  6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Działania niekierowane służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo – gospodarcze. Przygotowanie do śniadania.

  8:00 – 8:30 - Ćwiczenia i zabawy poranne, wprowadzenie dzieci w tematykę dnia.

  8:30 – 9:00ŚNIADANIE grupa „Żabki”, „Pszczółki” i „Motylki”,  wietrzenie sal dydaktycznych.

  9:00 – 11:45 – Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego: zajęcia kierowane: rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

  Zajęcia językowe: język obcy nowożytny, j. angielski – grupa „Żabki” „Pszczółki”, „Motylki” (czwartek, piątek 8:30 – 9:45)

  język mniejszości narodowej niemieckiej - grupa „Żabki” (poniedziałek 8:00-8:15, 8:45-9:00, 9:45-10:00, wtorek 11:30-11;45, 12:00:-12:15, 12:45-13:00), „Pszczółki” ( poniedziałek 10:00-10:30, 11:30-12:00, 12:30-13:00, środa 12:30-13:00, czwartek 10:00-10:30, 11:00-11:30), Motylki (środa 8:00-8:30, 9:00-9:30, 10:00-10:30, 11:00-11:30, piątek 11:00-11:30, 12:30-13:00)

  Spacery, zabawy i gry na świeżym powietrzu. Obserwacje przyrodnicze tworzące pole doświadczeń rozwojowych i eksperymentalnych, wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, utrwalanie zdobytej wiedzy, prace porządkowe w ogrodzie i sali.

  11:30 – 12:00OBIAD (grupa „Żabki”, „Pszczółki”, „Motylki”), wietrzenie sali dydaktycznej.

  12:00 – 14:00 – Doskonalenie czynności samoobsługowych. Relaksacja – odpoczynek przy muzyce lub bajkach. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej indywidualnie i w zespołach. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym główny temat zajęć, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, w kącikach zainteresowań.

  Zajęcia dodatkowe: religia grupa „Pszczółki” (poniedziałek, wtorek 13:00-13:30), „Motylki” (poniedziałek, środa 13:30-14:00)

  14:00 – 14:30PODWIECZOREK, wietrzenie sal dydaktycznych. Czynności porządkowe i samoobsługowe.

  14:30 – 16:00 – Zajęcia niekierowane w stałych i czasowych kącikach zainteresowań, zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci. Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka (taniec, muzyka, rysunek, teatr, itp.). Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci. Wietrzenie wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.

   


  deklaracja dostępności | polityka prywatności

  Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach Projekt i wykonanie WEBSONAL