Ramowy rozkład dnia  RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  rok szkolny 2019/2020

  6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Działania niekierowane służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo- gospodarcze.

  8:00 – 8:30 –  Ćwiczenia i zabawy poranne, wprowadzenie dzieci w tematykę dnia. Przygotowanie do śniadania- zabiegi higieniczno-sanitarne.

  8:30 – 9:00 – ŚNIADANIE

  9:00 – 11:30 – Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:  zajęcia kierowane: rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy:

  (zajęcia językowe: język obcy nowożytny ,,Biedronki”, ,,Pszczółki”, ,,Motylki” i język mniejszości narodowej ,,Pszczółki” i ,,Motylki” )

  Spacery, zabawy i gry na świeżym powietrzu,  obserwacje przyrodnicze tworzące pole doświadczeń rozwojowych i eksperymentalnych, wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, utrwalanie zdobytej wiedzy, prace porządkowe w ogrodzie lub w sali.

  11:45 – 12:15 – OBIAD

  12.15 – 13.00  - Czynności samoobsługowe i higieniczne, leżakowanie:  bajko terapia, muzykoterapia

  13:00 – 14:00 –  Doskonalenie czynności samoobsługowych. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce lub bajkach, pomoc psychologiczno-pedagogiczna indywidualna i w zespołach. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci.  Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym główny temat zajęć, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, w kącikach zainteresowań. Zajęcia dodatkowe: religia ,,Motylki” (środa i wtorek 13.30-14.00)

  14:00 – 14:30 – PODWIECZOREK ,czynności porządkowe i samoobsługowe.

  14:30 – 16:00 – Zajęcia niekierowane w stałych i czasowych kącikach zainteresowań, zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci,  organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka (taniec, muzyka, rysunek, teatr itp.), prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.