REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STARYCH SIOŁKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 (zobacz więcej)

innowacje pedagogiczne

  W roku szkolnym 2023/2024 realizowana będzie innowacja pedagogiczna „KODOWANIE WAŻNA SPRAWA – TO NAUKA I ZABAWA”. Głównym celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w świat programowania i kodowania, kształcenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, intuicji i wyobraźni, konsekwentnego dążenia do celu w sposób bardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, ruchu, poprzez doświadczenia i eksperymenty. Zaproponowane działania w ramach innowacji pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój naszych wychowanków, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną przez nich wykorzystane niezależnie od tego, czy będą chciały w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania czy też nie.

  Działania podejmowane w ramach innowacji:

  DZIAŁANIA:

  CELE OPERACYJNE:

  Udział w XIII edycji programu „Uczymy dzieci programować”.

  - jest wrażliwe na prawdę i dobro

  - ma poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne

  - uczy się kodować i dekodować informacje

  Praca z piktogramami, tworzenie własnych piktogramów.

  - rozumie sens kodowania i dekodowania informacji

  - odczytuje uproszczone rysunki, rozumie ich znaczenie

  - wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki

  Praca z matą do kodowania, praca z kartami pracy.

  - układa przedmioty wg instrukcji na płaszczyźnie i w przestrzeni

  - segreguje obiekty na podstawie cech zakodowanych

  - posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

  - odczytuje zakodowane informacje

  Gry i zabawy dydaktyczne,układanki logiczne

  - dodaje i odejmuje w dostępnym dla siebie zaresie

  - dopasowuje działanie do wyniku

  - wskazuje liczbę elementów i kojarzy z zapisem graficznym – cyfrą

  - układa ciągi liczbowe

  - ustala położenie przedmiotów

  - uczestniczy w grach i rozgrywkach z kolegami

  - doskonali umiejętność porozumiewania się z rówieśnikami w trakcie zabawy.

  Udział dzieci w warsztatach „ Wykorzystanie robotów w nauce programowania”

  - rozwija umiejętności kluczowe w nauce kodowania

  - programuje i rozwiązuje problemy z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych

  Warsztaty doszkalające dla nauczycieli na temat kodowania i pro.

  - wykorzystuje w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe

  - bezpieczne i efektywne korzysta z technologii cyfrowych

  - podnosi kwalifikacje poprzez udział w warsztatach oraz poprzez analizę materiałów metodycznych

  - oswaja się z lękiem związanym z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela

  Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem komputera, tabletów i projektora.

  - potrafi w bezpieczny sposób korzystać z komputera i tabletu.

  - poszerza wiedzę na temat nowoczesnych technologii

  - uczy się obsługiwać komputer, tablet, projektor

  Zabawy ruchowe – kodowanie i dekodowanie drogi do danego celu.

  - odzwierciedla sekwencje ruchowe na podstawie zapisu graficznego lub danej muzyki

  Zabawy dydaktyczne z użyciem dywanu multimedialnego.

  - rozwija spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową

  - rozpoznaje kolory i dźwięki

  - wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją

  Warsztaty dla rodziców nt. „Dziecko w świecie ekranu – wpływ nowych technologii na funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym”.

  - potrafi w świadomy i odpowiedzialny sposób wprowadzić dziecko w świat cyfrowych technologii

   

  Wykonanie pomocy dydaktycznych do nauki kodowania.

  - rozwija myślenie przyczynowo - skutkowe oraz wyobraźnię twórczą

  - rozumie polecenia, tworzy prace  według instrukcji.

  - okazuje radość z wykonanej pracy

   


  deklaracja dostępności | polityka prywatności

  Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach Projekt i wykonanie WEBSONAL