innowacje pedagogiczne  W roku szkolnym 2019/2020 realizowana będzie innowacja pedagogiczna pt. „Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat”.

  Program powstał z myślą o wspieraniu rozwoju dzieci ze szczególnym nastawieniem na stymulację zmysłów, które są fundamentem rozwoju umysłowego człowieka. Jego realizacja zaspokoi dziecięce potrzeby oraz zachęci do myślenia, porównywania, opowiadania oraz uruchomi wyobraźnię. Umożliwi dzieciom poznawanie świata wielozmysłowo – poprzez dotykanie, smakowanie, wąchanie, słuchanie, patrzenie. Czyniąc to musimy zawsze pamiętać o potrzebach i możliwościach percepcyjnych dziecka i używać tylko takich metod i pomocy, które nie wywołują u niego poczucia dyskomfortu.

   

  Cele innowacji:

  • stwarzanie dzieciom okazji do poznawania przedmiotów i otoczenia za pomocą różnych zmysłów
  • uświadomienie przedszkolakom znaczenia zmysłów w codziennym życiu
  • rozwijanie logicznego myślenia i świadomości zmysłów, które uczestniczą w procesie poznawania świata
  • stymulowanie narządów zmysłu w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych
  • kształtowanie wrażliwości dzieci na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe i zapachowe
  • rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań, rozwijanie twórczej aktywności
  • gromadzenie nowych doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania
  • wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni dzieci
  • wpływanie na rozwój dużej i malej motoryki
  • budzenie ciekawości poznawczej
  • doskonalenie umiejętności współpracy

  Działania i cele operacyjne:

   

  DZIAŁANIA

  CELE OPERACYJNE

  Wycieczka do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy

  (26.09.2019r.)

  • Obserwuje przyrodę różnymi zmysłami (wzrok, dotyk, słuch, węch)
  • Wie, jak zachować się w lesie, aby go chronić przed zanieczyszczeniem
  • Nazywa popularne drzewa
  • Zna charakterystyczne cechy regionu, w którym mieszkamy

  Ogródek ziołowo – warzywny –  poznanie procesu uprawy, wzrostu i pielęgnacji warzyw oraz ziół (wykonanie zielnika z warzyw i ziół występujących w ogródku, przygotowanie napojów z mięty, melisy, zabawy badawcze w zapachy: mięta, melisa, lubczyk itp.)

  (cały rok)

  • Rozpoznaje i nazywa okazy warzyw i ziół
  • Potrafi przygotować miejsce uprawy
  • Wie, co potrzebne jest roślinom do życia
  • Wykorzystuje narzędzia ogrodnicze zgodnie z ich przeznaczeniem
  • Potrafi wykorzystać wyhodowane warzywa do wykonania kanapek, sałatek, surówek oraz zioła do zdrowych napojów
  • Wdraża się do zjadania warzyw na surowo
  • Prowadzi zabawy badawcze

  Stworzenie ściany sensorycznej w ogrodzie przedszkolnym – wykonanie tablicy dotykowej z przedmiotów o różnych fakturach i doznaniach dotykowych

  • Określa poprzez dotyk cechy przedmiotów
  • Opisuje swoje wrażenia dotykowe
  • Wie, że za pomocą skóry i dłoni można dotknąć i poczuć różne rzeczy
  • Rozpoznaje po dotyku i nazywa różnorodne przedmioty i tworzywa

  Wycieczka do Leśnego Przedszkola

  (październik)

  • Wie, jakie są zachowania pozytywne a jakie negatywne wobec środowiska naturalnego
  • Bawi się, aktywnie wypoczywa na świeżym powietrzu, czerpie z niego radość
  • Zgodnie współdziała w grupie
  • Traktuje zwierzęta z szacunkiem i wrażliwością
  • Przestrzega ustalonych zasad zachowania i bezpieczeństwa w czasie pobytu w lesie
  • Wykorzystuje różne źródła wiedzy, prowadząc obserwacje przyrodnicze i rozpoznając zwierzęta, rośliny w lesie

  Prowadzenie zajęć wpływających na stymulację zmysłów – zabawy badawcze, eksperymenty, doświadczenia

  (cały rok)

  • Rozumie znaczenie zmysłów dla człowieka
  • Wykonuje z pomocą doświadczenia, analizuje zaobserwowane reakcje i wyciąga wnioski
  • Aktywnie uczestniczy w eksperymentach i doświadczeniach
  • Zna zasady obowiązujące podczas prowadzenia doświadczeń

  Zabawy badawcze w plenerze i ogrodzie przedszkolnym (różnego rodzaju gry terenowe, tropienie, rozwiązywanie zagadek podczas spacerów- czy wycieczek, spacery po okolicy, wsłuchiwanie się w dźwięki ulicy, lasu, domu, zabawy i zajęcia wymagające kilkuetapowego działania, np. zaplanowanie wycieczki do pobliskiego parku, przygotowanie jej, szukanie informacji o miejscu wycieczki, podsumowanie wycieczki, prace porządkowo pielęgnacyjne w ogrodzie, dokarmianie ptaków, prowadzenie obserwacji zwierząt i owadów (domek dla owadów)

  (cały rok)

  • Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych (ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje)
  • Formułuje spostrzeżenia i wnioski
  • Potrafi nazwać badane przedmioty i zjawiska
  • Określa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku

  Wycieczka na wysypisko śmieci w Chróścicach

  (kwiecień)

  Upcykling - własnoręczne przetwarzanie "odpadów" na nowe przedmioty

  (cały rok)

   

  • Zna metody zmniejszania ilości odpadów i korzyści z ich segregacji
  • Zdaje sobie sprawę z zagrożeń dla środowiska wynikających z nadmiaru odpadów
  • Rozumie pojęcie: recykling, upcykling, właściwie je definiuje, rozpoznaje rodzaje opakowań
  • Zna stany skupienia wody
  • Uczestniczy w zabawach badawczych z wodą

  Wycieczka do Oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach

  (kwiecień)

  • Potrafi wyjaśnić istotę znaczenia czystości wód dla zdrowia człowieka
  • Wie, gdzie woda się oczyszcza i uzdatnia do picia
  • Rozumie konieczność oszczędzania i oczyszczania wody
  • Zna skutki zanieczyszczeń wody dla środowiska

  Zakładanie i systematyczna zmiana zbiorów w kącikach przyrody

  (cały rok)

  • Wie, w jaki sposób zakłada się kącik przyrody
  • Chętnie i z dużą starannością dba o roślinki w kąciku
  • Wie, jakie warunki potrzebne są do prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin

  Warsztaty kulinarne (również z rodzicami) – samodzielne przygotowanie prostych i smacznych potraw (sałatka owocowa, warzywna) – uświadamianie możliwości poznawczych poprzez określanie smaków: słodki, gorzki, kwaśny, słony

  (cały rok)

  • Wie, że owoce i warzywa są źródłem witamin
  • Rozpoznaje smak owoców i warzyw
  • Rozumie znaczenie warzyw i owoców w odżywianiu człowieka
  Wycieczka do Filharmonii Opolskiej
  • Chętnie słucha muzyki poważnej
  • Zna i posługuje się pojęciami: muzyk, kompozytor, dyrygent, koncert
  • Rozpoznaje i nazywa instrumenty, którymi posługują się artyści
  • Opisuje swoje wrażenia słuchowe
  • Przestrzega odpowiedniego zachowania się podczas odbioru muzyki