background

Przedszkole Publiczne

w Starych Siołkowicach

UWAGA !!!
Przypominamy rodzicom, opiekunom prawnym, że na terenie placówki, w przestrzeni wspólnej obowiązuje:
1. DEZYNFEKCJA RĄK
2. OSŁONA NOSA I UST
3. DYSTANS SPOŁECZNY (maksymalnie 3 rodziców w szatni przedszkolnej)

Nie stosując się do w/w zasad narażamy siebie i całą placówkę
na rozprzestrzenianie się pandemii.

O naszym przedszkolu

Ideą przewodnią przedszkola w Starych Siołkowicach jest edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Podstawą doboru treści edukacyjnych jest poznawanie ekologicznych aspektów przedszkola i najbliższego otoczenia.

Dzieci na pierwszym miejscu

Zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

Nauka

Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Rozwijanie pasji

Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci, również niepełnosprawnych.

Pomagamy, rozmawiamy

Dużo rozmawiamy z dziećmi, pomagamy im, wspomagamy w rozwoju.

Nasze pociechy

Galeria naszych pociech.