Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach w roku szkolnym 2021/2022

nasze przedszkole

Strona główna nasze przedszkole

  Ideą przewodnią  przedszkola  w Starych Siołkowicach jest edukacja ekologiczna i prozdrowotna.  Podstawą doboru treści edukacyjnych jest poznawanie ekologicznych aspektów  przedszkola i najbliższego otoczenia. Nasze przedszkole od samego początku nastawione jest na tworzenie oazy przyrodniczej wokół budynku, jak również w samym obiekcie (tworzone w salach żywe kąciki przyrody, hodowla rybek).Różnorodna roślinność wokół przedszkola min. drzewa iglaste i liściaste, drzewa owocowe, krzewy, kwiaty i zioła sprzyjają rozwojowi zainteresowań przyrodniczych u dzieci, motywowania ich do działania oraz kształtowania postaw i umiejętności badawczych w stosunku do środowiska.

       

  Informacja o realizacji zadań oświatowych w Publicznym Przedszkolu w Starych Siołkowicach w roku szkolnym 2019/2020:

   

  A. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA, OPIEKUŃCZA

   

  1. Programy edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze:           

  - Program edukacyjno-wychowawczy „Zbieram, poszukuję, badam”

   D.Dziamskiej i M. Buchnat

  - Program wychowawczo – profilaktyczny:

    ,,Polska naszą Ojczyzną, każdy przedszkolak o tym wie  

  - Innowacja pedagogiczna:

  ,, Wszystkimi zmysłami poznajemy świat,choć tak niewiele mamy lat

  - Program roczny PP Stare Siołkowice:

   „Twórzmy wspaniałe przedszkole, dom zabaw i edukacji”

  -  Program stymulujący rozwój dziecka w wieku przedszkolnymZdolny  przedszkolak”

  -  Program adaptacyjny  „Będę przedszkolakiem”.

  -  Program edukacyjny PSSE Opole ,,Czyste powietrze wokół nas”,

  ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

  -  Program nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym

  -  Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych

   

  2. Konkursy i akcje MEN:

  - Akcja MEN ,,Razem na święta” - dyplom

  - Konkurs plastyczny Opolskiego Kuratora Oświaty „Ozdoba Choinkowa” –

    II  miejsce

  - Akcja MEN ,,Szkoła do hymnu”- dyplom

  - Akcja MEN ,,Szkoła pamięta”- dyplom

  - Akcja UNICEF Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF- dyplom

  - Konkurs plastyczny ,,Segreguję odpady, dbam o dobro Ziemi”- dyplom

   

  B. DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

      EDUKACYJNYMI

   

  1 Prowadzono specjalistyczne zajęcia: logopedyczne i korekcyjno - kompensacyjne

  oraz zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie

  z zaleceniami zawartymi   w orzeczeniach i opiniach  poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  2. Powołano  zespół d/s wczesnego wspomagania rozwoju oraz  d/s rewalidacji.

  3.Opracowano  programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  4. Opracowano program zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

  5. Opracowano  Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne

  6. Przeprowadzono remont sali do zajęć specjalistycznych oraz zakupiono niezbędne pomoce i środki dydaktyczne przeznaczone do realizacji zajęć specjalistycznych.

  7 Zatrudniono  osobę do dziecka niepełnosprawnego ( pomoc nauczyciela) odbywającej    staż w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu          

   

  C. WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW – nie dotyczy

   

  D. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA  I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

   W ramach profilaktyki społecznej i zdrowotnej opracowano i przyjęto do realizacji program wychowawczo-profilaktyczny oraz plan współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami.

  W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano następujące działania:

   

  1  Prelekcja  policjanta, ratownika medycznego, ekologa, leśnika, strażaka.

  2  Występ bożonarodzeniowy dla chorych przebywających w Centrum Opieki               Paliatywnej oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach

  3.  Udział w akcjach charytatywnych „Dla Bartka” , ,,Góra Grosza”,

  ,,Paczka dzieciaka na święta od strażaka”, ..Pomagamy dzieciom z domów dziecka”,

  ,,#GaszynChallenge”, ,,Podziękowania służbom medycznym”

  3  Zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

  5.  Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców wszystkich grup przedszkolnych.

  6.  Włączanie rodziców i innych członków rodziny w uroczystości przedszkolne.

   

  7.Realizacja programów PSSE ,,Czyste powietrze wokół nas”, ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne ?”

  8 Wprowadzenie do jadłospisu przedszkola tradycyjnej śląskiej potrawy,

  9.Udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”

  10.Pielęgnacja utworzonego ogródka ziołowo-warzywnego, warsztaty pieczenia chleba oraz kiszena kapusty.

  11. Wycieczka do Centrum Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy ( prezentacja multimedialna, zajęcia w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą zwiedzanie parku  w Pokoju)

  12. Wycieczka do Leśnego Przedszkola w Lubnianach ( poznanie piękna i bogactwa lasu)

   

  E  ZAKUPY, WYPOSAŻENIE, REMONTY, INWESTYCJE

   

  1 Zakup mebli: stołów i krzesełek do jadalni przedszkolnej (krzesełka Rada Rodziców)

  2 Zakup 3 wykładzin dywanowych do sal dydaktycznych.

  3 Remont 2 sal dydaktycznych, korytarza i klatki schodowej( Rada Rodziców).

  4 Zakup sprzętu nagłaśniającego (Rada Rodziców).

  5 Malowanie magazynów żywnościowych, pralni, pomieszczeń socjalnych, korytarzy.

    

  F  PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

   

   Projekt  edukacyjny Aglomeracji Opolskiej:

    ,,Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej”.

   W ramach projektu zrealizowano:

  1. Zajęcia edukacyjne z ekologiem nt.segregacji odpadów.

  2. Konkurs plastyczny ,,Segreguję odpady- dbam o dobro Ziemi”(dyplomy, nagrody)

   

   MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

  1. mocne strony

  - bogactwo oferty edukacyjnej

  - autorskie programy edukacyjne (innowacje pedagogiczne)

  - wykwalifikowana kadra pedagogiczna

  -  strona internetowa przedszkola www.ppsiolkowice.pl

  -  bardzo dobra współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym

  - przyjazna atmosfera pracy

   

  2. słabe strony

  -  ograniczenia lokalowe

  -  utrudnienia związane z uciążliwym wjazdem na parking przedszkolny

               

  Ciekawostki  /  nowości:

  1. Innowacja pedagogiczna,,Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat ”.
  2.  II miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty ,,Ozdoba choinkowa”
  3. Włączenie tradycyjnych potraw śląskich do jadłospisu przedszkolnego.
  4. Udział w międzynarodowym projekcie  UNICEF - obchody 30-tej rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka (dyplom )

   


  deklaracja dostępności | polityka prywatności

  Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021 Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach Projekt i wykonanie WEBSONAL