REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STARYCH SIOŁKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 (zobacz więcej)

nasze przedszkole

Strona główna nasze przedszkole

  O nas

  Obecnie do przedszkola uczęszcza 75 dzieci z podziałem na 3 grupy wiekowe. Do placówki uczęszczają również dzieci niepełnosprawne, które objęte są dodatkowo zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju i zajęciami rewalidacyjnymi. W przedszkolu odbywają się również zajęcia z języka angielskiego i języka mniejszości narodowej niemieckiej oraz religii.

  Mottem przewodnim naszego przedszkola jest hasło: ,,Twórzmy wspaniałe przedszkole - Dom zabaw i edukacji - otwarte na potrzeby dzieci, rodziców i środowisko”. Głównym celemnaszego działania jest dążenie do tego, by przedszkole dla naszych wychowanków było miejscem, które jest dopełnieniem domu rodzinnego, sprawujące funkcję wspomagającą i doradczą, przygotowujące do przeżywania sukcesu, jak również do radzenia sobie z porażkami. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola dążą do zapewnienia dzieciom możliwości ich samorealizacji, aktywnego odkrywania ich możliwości, pasji, zainteresowań a także wyrównywania ich szans edukacyjnych.

  Zajęcia w przedszkolu

  Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i pobyt dziecka w przedszkolu, czyli zajęcia kierowane i niekierowane. Organizując zajęcia kierowane nauczyciele biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą ostatecznie do osiągnięcia przez naszego wychowanka dojrzałości szkolnej, przygotowując go tym samym do podjęcia nauki w szkole.

  W  realizowanych programach wychowania przedszkolnego metody tradycyjne nauczyciele wzbogacają o metody aktywizujące dające równe szanse dzieciom niezależnie od preferencji sensorycznych w poznawaniu świata w tym: Dziecięca Matematyka wg E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, Aktywnego Słuchania Muzyki wg B.Strauss, Ruch Rozwijający wg W.Sherborne, metody aktywizujące: twórczego rozwiązywania problemów, eksperymentowania, projektowania tak, aby dzieci mogły w sposób czynny przyswajać wiedzę i umiejętności.  Wychowawcy grup starają się, by dzieci w sposób naturalny  były zainteresowane zabawami prowadzącymi do osiągnięcia umiejętności  takich jak czytanie, liczenie, pisanie. Wiodącą metodą w siołkowickim przedszkolu jest metoda integracji sensorycznej a więc wielozmysłowego poznawania świata. W tym celu zespół nauczycieli opracował innowację pedagogiczną: ,, Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat”.

  Innowacja

  W naszym przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat” oraz innowacja pedagogiczna „Kodowanie ważna sprawa – to nauka i zabawa”. Innowacją są objęte wszystkie dzieci uczęszczające do placówki, jak i nauczyciele, pracownicy zatrudnieni w placówce oraz rodzice.

  Innowacja pt. „Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat”  powstała z myślą o wspieraniu rozwoju dzieci ze szczególnym nastawieniem na stymulację zmysłów, które są fundamentem rozwoju umysłowego człowieka. Jej realizacja umożliwia dzieciom poznawanie świata wielozmysłowo – poprzez dotykanie, smakowanie, wąchanie, słuchanie, patrzenie. Poprzez stymulację wielozmysłową staramy się pobudzać i ukierunkowywać globalną percepcję dziecka po to, by dać mu niezbędne poczucie bezpieczeństwa, wynikające ze zrozumienia siebie i otaczającego świata.  Innowacja jest doskonałym kluczem do realizacji idei naszego przedszkola promującego edukację ekologiczną i prozdrowotną. W ramach innowacji, przedszkolaki biorą udział w warsztatach kulinarnych np. kiszenie kapusty, parzenie herbaty, pieczenie chleba, pierników, robienie pizzy, klusek śląskich, a także w przygotowaniu różnego rodzaju sałatek. Ponadto są zaangażowane w prowadzenie ogródka ziołowo – warzywnego, gdzie poznają procesy uprawy, wzrostu i pielęgnacji ziół i warzyw, które następnie trafiają prosto na stoły przedszkolaków. W ogrodzie przedszkolnym znajduje się również ściana sensoryczna – tablica dotykowa z przedmiotów o różnych fakturach i doznaniach dotykowych, dzięki której dzieci poprzez dotyk określają cechy przedmiotów, a także opisują swoje wrażenia. Ponadto na przedszkolnym placu powstała budka lęgowa dla owadów – powstanie domku stało się świetną okazją do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w naszym ogrodzie, bowiem poprzez obserwację i działania przedszkolaki nabywają umiejętności i wiadomości odnośnie środowiska przyrodniczego. Dzieci uczestniczą także w zabawach badawczych, eksperymentach, doświadczeniach, które uświadamiają im znaczenie zmysłów w codziennym życiu oraz rozwijają ich indywidualne zdolności i zainteresowania.

  Innowacja pedagogiczna „Kodowanie ważna sprawa – to nauka i zabawa” - głównym celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w świat programowania i kodowania, kształcenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, intuicji i wyobraźni, konsekwentnego dążenia do celu w sposób bardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, ruchu, poprzez doświadczenia i eksperymenty. Zaproponowane działania w ramach innowacji pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój naszych wychowanków, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną przez nich wykorzystane niezależnie od tego, czy będą chciały w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania czy też nie.

  Nasze osiągnięcia i sukcesy

  Certyfikat ,,Przedszkole talentów”

  Certyfikat ,,Przedszkole w ruchu"

  Certyfikat ,,Bezpieczne przedszkole”

  4x zajęcie I miejsca w konkursie plastycznym ,,Ozdoba choinkowa”organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Opolu

  Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej Opole 2019,,Mini-debiuty” (piosenka autorska przedszkola,,Mała świnka”)

  I miejsce w XXVI Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim ,,Śląskie Beranie”

  Złoty Certyfikat Programu „Zadowolony Konsument”

  „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”- pozyskanie sprzętu sportowego

  Akcja MEN „Szkoła pamięta”- dyplom

  Akcja MEN „Razem na Święta”- dyplom

  „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF”- dyplom

  Współpraca z rodzicami

  Współpraca z naszymi rodzicami opiera się m.in. na pozyskaniu informacji o dziecku, zdobyciu wzajemnego zaufania, ale przede wszystkim na włączeniu ich w pomoc i pracę na rzecz przedszkola. Wszyscy rodzice z chęcią i dużym zaangażowaniem uczestniczą we współorganizowaniu różnych działań. Rodzice biorą czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych w przedszkolu. W naszej placówce kładziemy nacisk przede wszystkim na zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków, dlatego co roku organizujemy „Spotkanie z policjantem”, „Spotkanie z ratownikiem medycznym”, lub „Odwiedziny Straży Pożarnej” - gdzie główne role odgrywają oczywiście rodzice. Ponadto rodzice bardzo ambitnie i z wielkim oddaniem włączają się również w inne działania takie jak np. przygotowanie dzieci w stroje z różnych okazji, zbiórka darów jesieni do kącika przyrodniczego, zbiórka dyni, wspólne czytanie bajek. Nasze przedszkole bardzo intensywnie współpracuje z Radą Rodziców. Wspólnie z członkami rady podejmowane są decyzje w sprawach organizowania Mikołaja, Zajączka, kiermaszów adwentowych, wielkanocnych, zabaw karnawałowych, festynów rodzinnych . Rodzice niejednokrotnie poświęcają nam swój czas i świadczą bezinteresowną pomoc na rzecz różnych działań naszej placówki. Efektywna współpraca z rodzicami w przedszkolu stwarza szereg możliwości działania.  Zawsze licznie biorą udział w zebraniach czy konsultacjach telefonicznych. Zdecydowanie interesują się sprawami związanymi z naszym przedszkolem, często sami wychodzą naprzeciw różnym inicjatywom, wykazują się pomysłowością w rozwiązywaniu problemów. Rodzice są na bieżąco informowani o zbliżających się imprezach, uroczystościach i konkursach organizowanych w przedszkola.


  deklaracja dostępności | polityka prywatności

  Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach Projekt i wykonanie WEBSONAL