Rekrutacja  Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, umożliwiając Państwu  zapoznanie się z wynikami naboru bez konieczności wychodzenia z domu, ograniczając  tym samym ryzyko zarażenia się koronawirusem COVID19 uprzejmie informujemy, że powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych  o przyjęciu ich dziecka do Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach na rok szkolny 2020/2021, nastąpi drogą telefoniczną w dniu 20.04.2020r. na kontakt podany przez Państwa we wniosku o przyjęcie dziecka do placówki.

  Ponadto informujemy rodziców iż listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  zostaną również podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola
  w zakładce BIP dnia 20 kwietnia 2020r.
  zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/241/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 marca 2020r.

   

   

  Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, umożliwiając Państwu  zapoznanie się z wynikami naboru bez konieczności wychodzenia z domu, ograniczając  tym samym ryzyko zarażenia się koronawirusem COVID19 uprzejmie informujemy, że powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych  o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich dziecka do Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach na rok szkolny 2020/2021, nastąpi drogą telefoniczną w dniu 01.04.2020r. na kontakt podany przez Państwa we wniosku o przyjęcie dziecka do placówki.

  Ponadto informujemy rodziców iż listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną również podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola w zakładce BIP dnia 1 kwietnia 2020r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/241/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 marca 2020r.

   

             Uwaga rodzice!

  Informujemy rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach na rok szk.2020/2021 iż potwierdzenie woli przyjęcia dziecka nastąpi za pomocą kontaktu podanego we wniosku rekrutacyjnym w okresie od 2.04.2020r. do 16.04.2020r. z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju.

   

  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów na rok szkolny 2020/2021

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Terminy postępowania rekrutacyjnego

  Terminy postępowania uzupełniającego

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

   24.02.2020r.- 08.03.2020r.

    11.05.2020r.-            18.05.2020r.

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.

   16.03.2020r.- 31.03.2020r.

   19.05.2020r.-31.05.2020r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     i kandydatów niezakwalifikowanych.

  01.04.2020r.

  01.06.2020r.

  4.

  Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

    02.04.2020r.-16.04.2020r.

    02.06.2020r.-10.06.2020r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu.

  20.04.2020r.

  19.06.2020r.