nasze przedszkole  Ideą przewodnią  przedszkola  w Starych Siołkowicach jest edukacja ekologiczna i prozdrowotna.  Podstawą doboru treści edukacyjnych jest poznawanie ekologicznych aspektów  przedszkola i najbliższego otoczenia. Nasze przedszkole od samego początku nastawione jest na tworzenie oazy przyrodniczej wokół budynku, jak również w samym obiekcie ( tworzone w salach żywe kąciki przyrody, hodowla rybek ).Różnorodna roślinność wokół przedszkola min. drzewa iglaste i liściaste, drzewa owocowe, krzewy, kwiaty i zioła sprzyjają rozwojowi zainteresowań przyrodniczych u dzieci, motywowania ich do działania oraz kształtowania postaw i umiejętności badawczych w stosunku do środowiska.

  MISJA PRZEDSZKOLA

  Nasze przedszkole:

  • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
  • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
  • Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
  • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
  • Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
  • Organizuje pracę przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci, a także oczekiwań rodziców.
  • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.
  • Placówka jest otwarta na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.
  • Przedszkole nasze jest przyjazne dzieciom i środowisku, realizując treści przyrodniczo-ekologiczne oraz treści dotyczące wychowania społeczno-emocjonalnego oraz zdrowotnego .
  •  

  WIZJA PRZEDSZKOLA

  • Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
  • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
  • Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich ,,inności”.
  • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
  • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
  • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
  • Przedszkole stwarza dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach , poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna.
  • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o różne stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
  • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

   

  Dyrektor przedszkola:

       Beata Kołodziej

  Nasze Panie nauczycielki:

        Sabina Bryczek - wychowawczyni Pszczółek
  Maria Badecka - wychowawczyni Motylków
  Małgorzata Rambau-Pasieka - wychowawczyni Biedronek

  Wybrane osiągnięcia.

  W latach 2014 – 2018 przedszkole otrzymało następujące certyfikaty i dyplomy:

  • ,,Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” - uczestnictwo w projekcie w zakresie kształtowania edukacji zdrowotnej

  • ,,Przedszkole w ruchu” - projekt MEN

  • ,,Bezpieczne przedszkole”

  • ,,Przedszkole Talentów”- konkurs ogólnopolski

  • ,,Pracodawca świadomy i przyjazny osobom niepełnosprawnym”

  • Certyfikat za uczestnictwo w projekcie, którego celem jest szerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci”

  • „Zadowolony konsument” - certyfikat potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych (wyróżnienie przez rodziców)

  • ,,Czy baterie są jak bakterie?”- udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym (pozyskanie środków dydaktycznych na kwotę 1480zł)

  • „Mała Akademia Piosenki” - uczestnictwo w warsztatach w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

  • „Zdrowo jem, więcej wiem” - ogólnopolski projekt edukacyjnych

  • „Dzieciaki sadzeniaki” - ogólnopolski projekt edukacyjny Leroy Merlin

   

  Innowacje pedagogiczne

  1. ,, Dbamy o życie na Ziemi '' realizacja w latach szkolnych 2014-2015

  2. „Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy” realizacja w latach 2015-2017

  3. „ Adopcja zwierzątka” opieka nad małpką pigmejką z opolskiego ZOO, realizacja w latach 2017-2019

  4. „ Śląskie specjały” wprowadzanie tradycyjnych śląskich potraw do przedszkolnego jadłospisu (raz w miesiącu)

  Przykładowe programy

  • Zdolny przedszkolak”

  • Piękna nasza Polska cała”

  • Będę przedszkolakiem” - program adaptacyjny

  • Mały artysta” - rozwijanie twórczej aktywności plastycznej

  • Lubię przyrodę” - kształtowanie zainteresowań przyrodniczych

  • Wychowanie do wartości” - program wychowawczo-profilatyczny

  Programy do zajęć specjalistycznych:

  • logopedycznych

  • korekcyjno-kompensacyjnych

  • wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji (IPET-y)

   

  Imprezy przedszkolne i wycieczki:

  ,,Pasowanie na przedszkolaka”, występy dzieci na kiermaszu adwentowym, Wigilia dla dzieci i rodziców, występ bożonarodzeniowy przedszkolaków w Centrum Opieki Paliatywnej oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej ,Zabawa karnawałowa dla dzieci prowadzona przez wodzireja, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny - spacer z Gaikiem, Zajączek, Majówka u Farorza, Udział w akcjach społecznych: ,,Sprzątanie Świata” ,,Dzień Ziemi”, „Dla Bartusia”, „Góra Grosza”, zwiedzanie Izby Pamięci Jakuba Kani, wyjazdy: „Park Dinozaurów” (Kamień koło Rybnika), Góra św. Anny, „Stumilowy las” (Żyrowa), Lotnisko (Polska Nowa Wieś), „Park Miniatur” (Olszowa), Muzeum Wsi Opolskiej, ZOO, Zabytkowy Park w Pokoju, Czapliniec (Stobrawa), Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu, Teatr „Lalki i aktora”, spotkanie z: pisarką i podróżniczką Elżbietą Bednarską, policjantem, strażakiem, weterynarzem, fryzjerem, ekspedientką, grupą cyrkową.

   

  Udział w konkursach:

  • „Ozdoba choinkowa” - konkurs plastyczny (trzykrotne zdobycie I-miejsca)

  • „Pokój marzeń” - konkurs NTO (III miejsce)

  • Konkurs taneczno-piosenkarski w Karłowicach

  • „Czyste powietrze wokół nas” - PSSE Opole

  • „Bezpieczny Odblask” - Komenda Miejska Policji

  • „Baba Wielkanocna”

  • „Jakie znasz zawody”