innowacje pedagogiczne  W roku szkolnym 2020/2021 realizowana będzie innowacja pedagogiczna pt. „Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat”.

  Program powstał z myślą o wspieraniu rozwoju dzieci ze szczególnym nastawieniem na stymulację zmysłów, które są fundamentem rozwoju umysłowego człowieka. Jego realizacja zaspokoi dziecięce potrzeby oraz zachęci do myślenia, porównywania, opowiadania oraz uruchomi wyobraźnię. Umożliwi dzieciom poznawanie świata wielozmysłowo – poprzez dotykanie, smakowanie, wąchanie, słuchanie, patrzenie. Czyniąc to musimy zawsze pamiętać o potrzebach i możliwościach percepcyjnych dziecka i używać tylko takich metod i pomocy, które nie wywołują u niego poczucia dyskomfortu.

   

  Cele innowacji:

  • stwarzanie dzieciom okazji do poznawania przedmiotów i otoczenia za pomocą różnych zmysłów
  • uświadomienie przedszkolakom znaczenia zmysłów w codziennym życiu
  • rozwijanie logicznego myślenia i świadomości zmysłów, które uczestniczą w procesie poznawania świata
  • stymulowanie narządów zmysłu w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych
  • kształtowanie wrażliwości dzieci na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe i zapachowe
  • rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań, rozwijanie twórczej aktywności
  • gromadzenie nowych doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania
  • wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni dzieci
  • wpływanie na rozwój dużej i malej motoryki
  • budzenie ciekawości poznawczej
  • doskonalenie umiejętności współpracy

  Działania i cele operacyjne:

  DZIAŁANIA

  CELE OPERACYJNE

  DZIECKO:

  Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

  (wrzesień)

   

  Zbieranie nakrętek

  (cały rok)

  • Zna metody zmniejszania ilości odpadów i korzyści z ich segregacji
  • Zdaje sobie sprawę z zagrożeń dla środowiska wynikających z nadmiaru odpadów
  • Rozumie pojęcie: recykling, właściwie je definiuje, rozpoznaje rodzaje opakowań

  Zbiórka dyni

  (październik)

  • Nazywa potrawy z dyni
  • Zna i określa smaki niektórych warzyw dyniowatych
  • Zna wartości odżywcze dyni
  • Rozwija inwencję plastyczno – techniczną poprzez wykorzystanie dyń do tworzenia różnorodnych prac

  Ogródek ziołowo – warzywny –  poznanie procesu uprawy, wzrostu i pielęgnacji warzyw oraz ziół (wykonanie zielnika z warzyw i ziół występujących w ogródku, przygotowanie napojów z mięty, melisy, zabawy badawcze w zapachy: mięta, melisa, lubczyk itp.)

  (cały rok)

  • Rozpoznaje i nazywa okazy warzyw i ziół
  • Potrafi przygotować miejsce uprawy
  • Wie, co potrzebne jest roślinom do życia
  • Wykorzystuje narzędzia ogrodnicze zgodnie z ich przeznaczeniem
  • Potrafi wykorzystać wyhodowane warzywa do wykonania kanapek, sałatek, surówek oraz zioła do zdrowych napojów
  • Wdraża się do zjadania warzyw na surowo
  • Prowadzi zabawy badawcze

  Uzupełnienie ściany sensorycznej w ogrodzie przedszkolnym (tablicy dotykowej z przedmiotów o różnych fakturach i doznaniach dotykowych) o nowe elementy

  (cały rok)

  • Określa poprzez dotyk cechy przedmiotów
  • Opisuje swoje wrażenia dotykowe
  • Wie, że za pomocą skóry i dłoni można dotknąć i poczuć różne rzeczy
  • Rozpoznaje po dotyku i nazywa różnorodne przedmioty i tworzywa

  Upcykling – własnoręczne przetwarzanie „odpadów” na nowe przedmioty

  (cały rok)

  • Rozumie pojęcie: upcykling, właściwie je definiuje
  • Zna sposoby ograniczania i wykorzystania zasobów naturalnych

  Prowadzenie zajęć wpływających na stymulację zmysłów – zabawy badawcze, eksperymenty, doświadczenia

  (cały rok)

  • Rozumie znaczenie zmysłów dla człowieka
  • Wykonuje z pomocą doświadczenia, analizuje zaobserwowane reakcje i wyciąga wnioski
  • Aktywnie uczestniczy w eksperymentach i doświadczeniach
  • Zna zasady obowiązujące podczas prowadzenia doświadczeń

  Zabawy badawcze w plenerze i ogrodzie przedszkolnym (różnego rodzaju gry terenowe, tropienie, rozwiązywanie zagadek podczas spacerów- czy wycieczek, spacery po okolicy, wsłuchiwanie się w dźwięki ulicy, lasu, domu, zabawy i zajęcia wymagające kilkuetapowego działania, np. zaplanowanie wycieczki do pobliskiego parku, przygotowanie jej, szukanie informacji o miejscu wycieczki, podsumowanie wycieczki, prace porządkowo pielęgnacyjne w ogrodzie, dokarmianie ptaków, prowadzenie obserwacji zwierząt i owadów (domek dla owadów)

  (cały rok)

  • Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych (ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje)
  • Formułuje spostrzeżenia i wnioski
  • Potrafi nazwać badane przedmioty i zjawiska
  • Określa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku

  Zorganizowanie Dnia Wody

  (marzec)

  • Potrafi wyjaśnić istotę znaczenia czystości wód dla zdrowia człowieka
  • Wie, gdzie woda się oczyszcza i uzdatnia do picia
  • Rozumie konieczność oszczędzania i oczyszczania wody
  • Zna skutki zanieczyszczeń wody dla środowiska

  Zakładanie i systematyczna zmiana zbiorów w kącikach przyrody

  (cały rok)

  • Wie, w jaki sposób zakłada się kącik przyrody
  • Chętnie i z dużą starannością dba o roślinki w kąciku
  • Wie, jakie warunki potrzebne są do prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin

  Zorganizowanie i wzbogacanie razem z dziećmi „Kącika zmysłowego” – gromadzenie „skarbów” (muszelki, kamyki, orzechy, szyszki, warzywa, owoce i inne)

  (cały rok)

  • Chętnie i z dużą starannością dba o zgromadzone „skarby”
  • Określa poprzez dotyk cechy przedmiotów
  • Opisuje swoje wrażenia dotykowe
  • Rozpoznaje po dotyku i nazywa różnorodne przedmioty i tworzywa

  Zaangażowanie dzieci i rodziców w zbiórkę roślin i krzewów do zagospodarowania ogrodu sensorycznego

  (marzec/kwiecień)

  • Zapoznaje się z pracą ogrodnika i czynnościami jakie wykonuje
  • Zna czynniki niezbędne do rozrostu roślin
  • Rozumie cel wykonywanych działań, planuje czynności, próbuje dokonywać podziału pracy

  Warsztaty kulinarne – samodzielne przygotowanie prostych i smacznych potraw (sałatka owocowa, warzywna) – uświadamianie możliwości poznawczych poprzez określanie smaków: słodki, gorzki, kwaśny, słony

  (cały rok)

  • Wie, że owoce i warzywa są źródłem witamin
  • Rozpoznaje smak owoców i warzyw
  • Rozumie znaczenie warzyw i owoców w odżywianiu człowieka

  Zorganizowanie wycieczki do gospodarstwa rolnego

  (maj/czerwiec)

  • Potrafi nazwać zwierzęta hodowane przez człowieka
  • Dostrzega różnice w zabudowie (domy drewniane, studnie, domy jednorodzinne z cegły)
  • Zna produkty jakie otrzymuje człowiek z hodowli zwierząt
  • Odczuwa przyrodę różnymi zmysłami
  • Rozpoznaje odgłosy zwierząt